Personenbelasting

Aangifte personenbelasting inkomsten 2019 / AJ 2020

Vragenlijst (Algemeen - onroerend goed - onroerende goed buitenland) & Verklaring

Aangifte via een mandataris (Accountant ,...)

Algemene info voor deze die beroep doen op een mandataris Het Self Service Mandatensysteem (SSM) is een elektronische toepassing die de volmachtgever en volmachthouder de mogelijkheid geeft om met behulp van de eID en pincode (Token of itsme) een mandaat aan te maken of stop te zetten